Q&A

Voor al je vragen en antwoorden!

Q&A Adequate pensioenregeling voor de payrollmedewerker vanaf 1 januari 2021

De regels rond arbeidscontracten en ontslag zijn per 1 januari 2020 veranderd en zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Daarnaast worden Payrollmedewerkers niet meer gezien als een uitzendkracht. In de WAB is daarom vastgelegd dat payrollwerknemers onder voorwaarden recht hebben op een ‘adequaat pensioen’.

Neen, er zijn voor de deelnemer geen kosten aan verbonden.

Vanaf 1 januari 2021 vallen payrollmedewerkers niet meer onder de verplichtstelling van StiPP en zijn daarom vanaf dat moment niet meer verzekerd bij StiPP. StiPP kan niet voldoen aan de minimale eisen voor een adequate pensioenregeling zoals die voor payrollmedewerkers geldt vanaf 1 januari 2021.

Neen, vanaf 1 januari 2021 ben je verplicht verzekerd in de nieuwe adequate pensioenregeling die uitgevoerd zal worden door Brand New Day.

Het opgebouwde pensioenkapitaal hoort jou toe maar blijft achter bij StiPP.

Door in te loggen op “mijn StiPP Pensioen” weet je precies wat je opgebouwde rechten bij StiPP zijn. Ook kun je altijd inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl Op deze site van de overheid vind je al jouw opgebouwde pensioenen terug.

Hoeveel pensioen je opbouwt en welke dekking geldt bij overlijden kun je zien door in te loggen op je eigen werknemersportaal “mijnBND”.

Je bouwt pensioen op vanaf de eerste dag dat je in dienst bent bij de payrollwerkgever, maar niet eerder dan 1 januari 2021. In de nieuwe adequate pensioenregeling is er geen wachttijd zoals dat bij StiPP het geval is.

Bij StiPP bouwde je pas pensioen op nadat je 26 weken bij dezelfde werkgever gewerkt had. Na 26 weken bouwde je pensioen op in de basisregeling. Dit kan bij verschillende werkgevers zijn. De werkgever stort dan 4,2% van je pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus de AOW-franchise) in je pensioenpot. Daarnaast is er in de basisregeling een partnerpensioen geregeld. Nadat je 52 weken had opgebouwd binnen de basisregeling, kwam je pas in de plusregeling.

Nee iedere payrollmedewerker heeft dezelfde pensioentoezegging.

De normpremie is gelijk aan de (jaarlijkse) gemiddelde werkgeverspremie in Nederland. Door het ministerie SZW wordt jaarlijks berekend wat de gemiddelde premie is die door alle werkgevers in Nederland voor pensioen betaald wordt. Deze premie dient volledig door de payrollwerkgever betaald te worden. Voor 2021 is dat 14,5% van de pensioengrondslag. Jaarlijks wordt het percentage opnieuw bepaald door het ministerie.

Het grootste gedeelte van deze premie wordt gebruikt voor inleg op je pensioenspaarrekening. Dit percentage is voor iedere werknemer hetzelfde en wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Hoeveel het is kun je teruglezen op “mijnBND”. Daarnaast wordt vanuit de normpremie ook de risicopremies voor overlijden, arbeidsongeschiktheid en de administratiekosten betaald.

Neen, Brand New Day is geen fonds. Een pensioenfonds voert het pensioen uit van alle werknemers in dezelfde bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld StiPP doet voor de uitzendkrachten. Dat doet Brand New Day niet. Brand New Day is een premie pensioeninstelling (PPI) die de vergunning heeft voor het uitvoeren van pensioenregelingen, zoals de adequate pensioenregeling. Brand New Day voert voor veel meer bedrijven in allerlei bedrijfstakken diverse pensioenregelingen uit.

We werken aan één sterk merk…

Binnenkort lanceren wij onze nieuwe site!

diagram

We werken aan één sterk merk…

Binnenkort lanceren wij onze nieuwe site!

Ga verder naar de website