Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Alles wat bedrijven moeten weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De Wet Arbeidsmarkt in Balans is eerder dit jaar aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer en treedt 1 januari 2020 in werking. Het wetsvoorstel beoogt een herziening van de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met deze wet het aangaan van een vast contract aantrekkelijker maken voor werkgevers, zodat voor werknemers meer perspectief op zekerheid ontstaat. Ook wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten. Ook worden meer rechten toegekend aan oproepkrachten.

Klik op de infographic voor de hoofdpunten van de WAB.

Download de whitepaper

Op 1 januari 2020 treedt de inmiddels veelbesproken Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. In de whitepaper staan de hoofdpunten van de nieuwe wet. Daarnaast noemen we 11 concrete actiepunten die u op weg helpen.

Inhoudsopgave whitepaper

 • De WAB
 • Payroll
 • Oproepkrachten
 • Ketenbepaling
 • Transitievergoeding
 • Uitzenden vs. Payroll
 • Ontslag
 • 11 actiepunten

Download the white paper

On 1 January, the Balanced Labour Market Act (WAB in Dutch) enters into force. Download the white paper for the main points. In addition, we mention 11 concrete action points that will help your organisation to prepare and implement the changes.

Content of the white paper

 • The WAB
 • Payroll
 • Call forces
 • Chain definition
 • Transition fee
 • Broadcast vs. Payroll
 • Dismissal
 • 11 action points

We werken aan één sterk merk…

Binnenkort lanceren wij onze nieuwe site!

diagram

We werken aan één sterk merk…

Binnenkort lanceren wij onze nieuwe site!

Ga verder naar de website